עגלת קניות 0
משלוחי פרחים
באיזור חיפה והקריות
074-703-3555
פרחים בחיפה

מדיניות פרטיות

תקנון האתר בדבר שמירה על הפרטיות

בתקנון זה:

האתר: www.sflower.co.il

מידע אישי: פרטי לקוח, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים ומס’ טלפון; פרטי הזמנה; פרטי מקבל ההזמנה, לרבות כתובת משלוח ומס’ טלפון; פרטי ההזמנה, לרבות מחירים ואופן ביצוע התשלום.

  • תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין הלקוח לבין האתר ו/או מפעיל האתר.
  • כל מידע אישי אודות לקוחות האתר לא יימסר לכל צד שלישי שהוא, אלא עפ”י הוראה מחייבת כדין.
  • האתר נוהג לשלוח ללקוחותיו הודעות בעלות אופי שיווקי. בהירשמותו לאתר מביע הלקוח הסכמתו כי הודעות כאמור יישלחו לכתובת דואר אלקטרוני, אותה מסר לאתר במהלך ההרשמה.
  • הלקוח רשאי להודיע לאתר בכל עת כי אינו מעוניין עוד לקבל הודעות כאמור, ובמקרה זה מתחייב האתר להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח מרשימת התפוצה תוך 48 שעות ממועד קבלת הודעתו של הלקוח.
  • מאחר והמוצרים מסופקים ללקוח בפועל ע”י צד שלישי (כגון שליח), הלקוח מסכים כי פרטיו האישיים יועברו אל הצד השלישי הרלבנטי לצורך יצירת קשר עימו ו/או לצורך זיהויו. מובהר כי לאתר אין כל שליטה על האופן בו יעשו הנ”ל שימוש במידע המועבר לרשותם, והאתר לא יישא בכל אחריות על שימוש כאמור.
  • העברת מס’ כרטיס אשראי נעשית באופן מוצפן, הצפנה של לא פחות מ- 128 ביט עפ”י התקן המקובל, לפחות, והאתר עושה כמיטב יכולתו על מנת לשמור על פרטיות לקוחותיו בכלל, ועל מס’ כרטיסי האשראי שלהם בפרט. כל העברת מידע ברשת האינטרנט טומנת בחובה סיכונים בלתי נפרדים, והאתר ו/או מי מטעמו ו/או הנהלת האתר לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, אם ייגרם, כתוצאה מסיבה שאינה בשליטת האתר. מכל מקום, אין האתר שומר את מס’ כרטיס האשראי של הלקוח.
  • על מנת להקל על השימוש באתר, עשוי האתר לעשות שימוש ב- cookies – אלה הם קבצים זעירים הנשמרים בדיסק הקשיח במחשבו של המשתמש. קבצים הנ”ל ניתן למחוק בכל עת.
  • לאתר אין כל שליטה על מחשבו של המשתמש, ולאתר אין כל אפשרות להבטיח כי מידע ממחשבו של משתמש לא יגיע לצדדים שלישיים בלתי מורשים, על כן נדרש הלקוח לדאוג לאבטחת מחשבו ו/או המידע שבמחשבו, לרבות באמצעות התקנת תוכנות מתאימות.
  • שימוש באתר ו/או המשך השימוש באתר מהווים ומביעים הסכמה של הלקוח לכל האמור לעיל.

 

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake